Styret

Styret velges på gruppas årsmøte mot slutten av året. Har du lyst til å gjøre en innsats er det bare å kontakte oss og melde din interesse, hele året. For å kontakte styret samlet kan du bruke fjell-styret@osi.uio.no.

  Leder:
Fabio Zeiser
Tlf: 40319061
 

 

Fjellpils
Emily Stitt
Tlf: 974 75 902

 

   Økonomi:  

 

Utstyrsansvarlig &
Medelmsansvar (Min Idrett)
Jorn Prinse
Tlf: 96 707 923

 

 

 

Fjellpostredaktør:
Ledig stilling

  Sekretær
William Vangen
Tlf: