Om fjellgruppa

OSI Fjell er en studentgruppe for fjellsport og friluftsliv ved Universitetet i Oslo. Gruppen arrangerer turer og kurs innen de fleste aktiviteter som kan gjøres over tregrensen, og mange under. OSI Fjell ble stiftet i 1963, og har mellom 80 og 120 medlemmer hvert semester.

OSI Fjell arrangerer et variert utvalg turer og kurs, selvfølgelig mange vandreturer, men også turer som har med bre, sportsklatring, fjellklatring, isklatring, kiting, nedoverski, bortoverski, kanopadling og grotting å gjøre. Det blir arrangert kurs i telemark, skred, isklatring, kiting, bre, fjellklatring og alpin førstehjelp. Det arrangeres turer og kurs for personer på alle nivåer, både hva gjelder fysisk form og ferdighetsnivå. Les mer i turprogrammet.

Hvert semester har vi også noen fjellmøter. Her er det blant annet fjellfaglige foredrag, øl, presentasjon av turprogrammet, fremover, fjellquiz og god mulighet for å bli kjent med andre fjellfanter. De enkelte fjellmøtene presenteres i turprogrammet og ved oppslag. I tillegg har vi i perioder ukentlige treninger.

OSI Fjell disponerer et variert utvalg av utstyr til bruk på fjellet, blant annet telt, primuser, skredutstyr, breutstyr og isklatreutstyr. Dette står til medlemmenes disposisjon, både på offisielle OSI-turer og til privat bruk.