Arranger en tur

Alle kan arrangere en tur. Som kontaktperson får du refundert egne utgifter til reise og opphold opp til 1000 kr.

Refusjonsskjema og scan av kvitteringer sendes per mail til kasserer for behandling av tilbakebetaling av utgifter. Husk å fylle ut skjemaet fullstendig for å minimere ekstraarbeid for kasserer!

Her finner du refusjonsskjemaet:

http://osi.no/verktoy-for-gruppestyrene/