Kontaktpersoner

Hver tur har en kontaktperson, og spørsmål, påmelding og så videre skjer til kontaktpersonen, som er ansvarlig for planleggingen og organiseringen.

Kontaktpersonen har ansvaret for den praktiske tilretteleggelsen av turen, men er ikke en ansvarlig turleder. Hver deltaker er ansvarlig for sin egen sikkerhet. Kontaktpersonen har likevel rett til å avvise deltakere som ikke synes skikket til å gjennomføre turen. Det blir som regel holdt et informasjons-/planleggingsmøte for deltakerne i forbindelse med turen, som regel onsdagen i forveien ved utstyrlageret på Blindern Atlethica.

For å bli kontaktperson for en tur er det bare å kontakte turprogramkomiteen eller styret mot slutten av semesteret. Du kan foreslå akkurat din drømmetur, eller stille deg tilgjengelig for komiteens turideer. Er du en av gruppas aktive fjellrever er det heller ikke umulig at vi kontakter deg! Kontaktpersonene får dekket noen av sine utgifter til reise og opphold på turene, i henhold til vedtektene. Dette sørger for at det er attraktivt å være kontaktperson, slik at vi får et høyt aktivitetsnivå.

 

For kontaktpersoner:

Som kontaktperson har du en del oppgaver som må gjøres før turen, og noen skjemaer som må fylles ut i etterkant. Her finner du det du trenger for å få papirmølla til å gå rundt. Vi skal skrive litt mer utfyllende om hvordan skjemaene skal fylles ut, men i mellomtiden kan du kontakte økonomen eller ta det opp med ham på et fjellmøte hvis du lurer på noe.

Instruks for kontaktpersoner (PDF / Word)
Her står alt du skal gjøre før, under og etter turen.

Rapporterings- og inntektsskjema for Fjellgruppas turer (Last ned PDF eller Word-fil)
Dette skjemaet skal alltid fylles ut og leveres etter endt tur. Her skal navnene på turens deltakere og deres utgifter til reise, opphold og evt. kursavgift føres opp. Utgifter til mat og annet skal ikke føres opp. Få gjerne med deltakernes telefonnummer og e-post adresser. Kvitteringer for deltakernes utgifter til reise og opphold, samt evt. kursavgift skal vedlegges. Husk å samle inn disse underveis.

Refusjonsskjema (Last ned PDF eller Word-fil)
Kontaktpersoner får dekket utgifter til reise og opphold (ikke kursavgift) på inntil 1000 kr. av fjellgruppa. Dersom kontaktpersonen ønsker sine utgifter refundert må dette skjemaet fylles ut og signeres. Her skal personalia, kontonummer, samt en spesifikasjon av utgiften(e) oppgis. Før opp alle utgifter til reise og opphold selv om totalen skulle overstige kr 1000.

Kilometergodtgjørelse (Last ned PDF eller Word-fil)
Dette er et eget skjema som må fylles ut dersom det benyttes privatbiler under turen. Sjåfører får ikke dekket reiseutgifter av fjellgruppa, dette må turdeltakerne selv dele på. Skjemaet fungerer derfor kun som dokumentasjon av reiseutgifter på lik linje med andre kvitteringer (f.eks. buss-/togbilletter).

Skjemaet skal fylles ut og signeres av den som eier eller disponerer bilen. Sjåføren bestemmer selv om han/hun ønsker å avkreve turdeltakerne for 2,50 pr. km. eller om turdeltakerne kun deler på bensinutgifter. Kjøregodtgjørelsen på 2,50 pr km kan derfor justeres ned hvis ønskelig (stryke ut 2,50 og sette ønsket beløp).

Kursrapport (Last ned fil i Word-format eller OpenOffice-format)
Dersom du har vært kontaktperson for et kurs er det ønskelig at du fyller ut denne rapporten til hjelp for neste arrangør. Send utfylt fil på mail til styret eller webansvarlig, så legger vi den i styre-arkivet.