Arbeidsoppgaver for konktaktpersoner på OSI Fjells turer

Generelt

Kontaktpersonen får dekket utgifter til reise og opphold med inntil 1000 kroner. Det må være minst 3 personer, kontaktpersonen inkludert, for at turen skal være en OSI Fjell-tur.

Kontaktpersonen er i utgangspunktet ingen turleder eller guide, slik at det er viktig at deltakere selv har med seg kart og lignende. I praksis blir kontaktpersonen en mellomting, da en god kontaktperson skal ha tenkt på slike ting som veivalg og sikkerhet i langt større grad enn deltakerne.

 

Før turen

Kurs
Dersom arrangementet er et kurs skal deltakerenes kursavgifter betales inn på OSI-konto 6094 05 00586. Fyll ut en kommentar som forklarer hva betalingen gjelder, og start kommentaren med FJELL (kontoen er felles for hele OSI). Påse at alle deltakere har betalt kursavgiften før avreise. Fortløpende informasjon om hvem som har betalt kursavgift får man ved å kontakte økonomiansvarlig.


Under turen


Etter turen

OSI Fjell
Postboks 94 Blindern
0314 Oslo

 

Avlysning

Det er et mål at færrest mulig turer avlyses. Hvis du som kontaktperson ikke kan delta på turen allikevel, skal du snarest gi beskjed til styret. Vi oppfordrer deretter sterkt til å gjøre en innsats for å finne en erstatter, for eksempel en påmeldt deltaker. Styret kan være behjelpelig hvis dette er vanskelig. Alternativt kan turen flyttes, men det er uheldig hvis det allerede er flere påmeldte.

Hvis det er en forutsetning å ha bil for å kunne gjennomføre turen, men ingen av deltakerne har tilgang på bil, vurder å leie. Det er ikke spesielt dyrt, og en mye bedre løsning enn å avlyse.

 

Utfylling av aktuelle skjema

1. ”Rapporterings- og inntektsskjema for Fjellgruppas turer”. Dette skjemaet skal alltid fylles ut og leveres etter endt tur. Her skal navnene på turens deltakere, og deres utgifter til reise, opphold og evt. kursavgift føres opp. Få gjerne med deltakernes e-post adresser. Kvitteringer for deltakernes utgifter til reise og opphold, samt evt. kursavgift skal vedlegges.

2. ”Refusjonsskjema”. Om turens kontaktperson ønsker å få refundert sine utgifter til reise og opphold må dette skjemaet fylles ut og signeres. Her skal personalia, kontonummer, samt en spesifikasjon av utgiften(e) oppgis.

3. ”Km-godtgjørelse” er et eget skjema som må fylles ut dersom det benyttes privatbiler under turen. Skjemaet skal fylles ut og signeres av den som eier eller disponerer bilen. Legg merke til at kjøregodtgjørelsen på 2,50 pr km kan justeres ned hvis ønskelig (stryke ut 2,50 og sette ønsket beløp).