Spørsmål og svar

Må man studere ved UiO for å bli med?

Nei. Men dersom du ikke er student under SIO, vil innmeldingen betraktes som en søknad (nytt fra høst 2009). Så lenge gruppa har en viss andel studenter som medlemmer, kan du gjerne bli med allikevel. Ikke-studenter som er tidligere medlem har fortrinnsrett.

Må man ha mye erfaring for å være med på turene?

Nei. Men det varierer. Noen turer krever spesiell kompetanse, feks bre eller klatring, mens andre krever generell fjellerfaring fordi man skal gå langt og kan oppleve mye og dårlig vær. De fleste turene er derimot åpne for alle i normalt god form, selv uten noe særlig turerfaring. Ett sted skal man jo begynne, og en helgevandring i fjellheimen i sommerhalvåret er en helt grei start. Er du i tvil, send en liten mail til turens kontaktperson og spør!

Hva koster det?

Medlemskap i fjellgruppa koster 100 kr per semester, og i tillegg må du betale 90 kr for medlemskap i OSI. På turene betaler man bare sin del av fellesutgiftene (mat, transport, overnatting), det er altså ingen egen deltakeravgift av noe slag. Dette ordner hvert turfølge seg imellom. For kurs er det imidlertid en egen kursavgift som blant annet dekker instruktører. Anslått kostnad for turene står i turbeskrivelsen.