Epostlista

Fjellgruppa har en epostliste. Den er vår viktigste informasjonskanal for å nå ut til hele gruppa.

Der annonseres alle turer og andre arrangementer. Listen er moderert for å hindre spam og andre unødvendige eposter, men alle kan sende ut relevante beskjeder og forespørsler, f.eks. om en privat impulstur som ønsker seg flere deltakere. Det er bare å melde seg på lista for å holde seg oppdatert om alt det spennende som skjer i OSI Fjell, enten du er registrert som medlem, eller vurderer å gjøre det.

Du kan selv melde deg på og av listen, som finnes i et epostliste-system som er felles for hele UiO. Hvis du har problemer eller spørsmål er det bare å kontakte internettansvarlig.

Gamle eposter finnes i arkivet.

På- og avmelding gjøres enten via denne websiden, eller ved å sende en tom epost til sympa@osi.uio.no, der du putter "sub fjellgruppa" i emnefeltet. For avmelding skriver du "unsub fjellgruppa".