Bilder fra Kilekurs (2011)

Kurs i klatring med naturlig sikringer.

kilekurs-01.jpg kilekurs-02.jpg kilekurs-03.jpg kilekurs-04.jpg
kilekurs-05.jpg kilekurs-06.jpg kilekurs-07.jpg kilekurs-08.jpg